top of page
  • תמונת הסופר/תGuy Simon

פסיכותרפיה בודהיסטית

בודהיזם מציע דרך חיים שיש בה ידיעה עמוקה וצלולה של טבע האדם והעולם, המבוססת על תרגול מתמשך של נוכחות מלאה, פתוחה ואוהבת, ב'כאן ועכשיו' של כל רגע בחיינו. דרך זו מבוססת על הבנת שורשי הסבל האנושי, סיבותיו, והדרכים להשתחרר ממנו.

פסיכותרפיה בודהיסטית יוצאת מתוך הנחה שמצוקה רגשית המתבטאת בסימפטומים שונים נובעת בבסיסה מקושי של האדם להיות נוכח בחוויתו בהווה ולבוא במגע רגשי עמה. כמו כן, האדם מייחס משקל יתר למחשבותיו ולרגשותיו באופן שמוביל למצוקה. פסיכותרפיה בודהיסטית מניחה כי אירועים וסיטואציות שונים מעוררים בנו רגשות שונים המתורגמים למחשבות. כאשר אנו חווים תחושות בלתי נעימות אנו מתקשים לשאת אותן ונוטים לתרגם אותם לכדי מחשבות שליליות המעוותות באופן משמעותי את חוויתנו ומגבירות את המצוקה.


לפסיכותרפיה הבודהיסטית כמה נקודות יסוד: הרחבת המגע עם החוויה הרגשית, חקירת דפוסי חשיבה, פיתוח תשומת לב אוהבת, מדיטציה וקשיבות. פסיכותרפיה בודהיסטית היא מודל טיפולי אשר ממוקד בהרחבת יכולתו של המטופל להיות במגע עם חוויתו הרגשית ולשאת אותה באופן אדפטיבי.
Comments


bottom of page